Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΜΙΣΘΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΣΕ

Συμβολή στην πάλη του λαού για ανάκτηση των απωλειών του Το προσχέδιο νόμου που δημοσιοποίησε η κυβέρνηση, οδηγεί σε παραπέρα συρρίκν...