Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015
5 χρόνια η ίδια ιστορία: Ένα χρήσιμο κουίζ

5 χρόνια μας πυρπολούν με τα ίδια εκβιαστικά διλήμματα ... « μνημόνιο ή κρατική χρεοκοπία»... 5 χρόνια βαφτίζουν τη χρεοκοπία του...