Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015
Να πληρώσει το κεφάλαιο για τα χρέη του!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ Καταγγέλλουν τη μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων της Περιφέρειας Για να εξυπηρετηθεί το κρ...