Τρίτη, 7 Ιουλίου 2015
Μετά το σαρωτικό ΟΧΙ πάλι μνημόνια, το δικό σου ΟΧΙ τί έλεγε;

Δύο προγράμματα - μνημόνια, ένα βραχυπρόθεσμο για τις άμεσες δανειακές ανάγκες και ένα μεσοπρόθεσμο που θα καλύπτει τις χρηματοδοτικές...